חיפה| instagram | אורבני

אביב בנלולו | מיכל שחר | יוני קרוגליאק

התכנון העירוני בישראל מתבסס על סט כלים קונבנציונלי שהוכתב והתבסס בתקופת קום המדינה. השבלונה התכנונית כיום מתייחסת לתא שטח שלו יועדו חוקים והגדרות ברורים ומוסכמים, אשר "פותרים" את המשוואה שנקראת עיר. סט כלים זה נבנה בהתייחס לתקופה בה האמצעים שהועמדו לרשות האדריכל היו מוגבלים ואף מצומצמים, הוא מתנהג באופן טכני, שגרתי וחזרתי שלא תמיד לוקח בחשבון את רוח המקום ואפיון העיר באלף השלישי. 

בעידן בו טכנולוגיה, חכמת המונים והמדיה החברתית הם שם המשחק בכל אספקט באורח חיינו, מן הראוי שנשלבם בשדה התכנון העירוני על מנת להדביק את הפער בין ארכיטקטורה וחדשנות. פרוייקט זה מנסה לשפוך אור חדש על תכנון המרחב האורבני המתבסס על הרשתות החברתיות ובשימת דגש על האינסטגרם במטרה להפוך לרלוונטי.

מנחים - אדר' רון פליישר, אדר' חנן פרץ.