תמטי | מסקיצה למניפסט | תל אביב

פרויקט שלם שנוצר מכלי כתיבה, דף והמון כיף.

מנחה - אדר' דניאל אזרד